Bảng giá đất Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024. Bảng giá đất mới này chính thức có hiệu lực từ ngày 5/5/2020.

Bảng giá đất Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024
Bảng giá đất Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024

Theo quyết định này thì:

  • Giá đất ở cao nhất tại Đà Nẵng là 98,8 triệu đồng/m2.
  • Giá đất thương mại, dịch vụ tại Đà Nẵng cao nhất là hơn 79 triệu đồng/m2.
  • Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại Đà Nẵng cao nhất là hơn 59,2 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất lần này có thay đổi, so với bản giá đất tại quyết định 06 năm 2019. Cụ thể, giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí. Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí.

Ngoài ra, bảng giá đất mới cũng bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên, điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định tại Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 của UBND TP Đà Nẵng

Chi tiết xem văn bản đính kèm bên dưới

QUYẾT ĐỊNH – Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-2024

QUY ĐỊNH – Giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Ban hành kèm theo quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

PHỤ LỤC I – BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI ĐÔ THỊ

PHỤ LỤC II – BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI NÔNG THÔN

PHỤ LỤC III – GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC ĐƯỜNG CHƯA ĐẶT TÊN TRONG CÁC KHU DÂN CƯ

PHỤ LỤC IV – GIÁ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO

PHỤ LỤC V – GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Bài viết đang được quan tâm: