Bảng giá đất Đà Nẵng 2019 mới nhất

Theo quyết định mới về giá các loại đất năm 2019 tại Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 11/2/2019, giá đất ở Đà Nẵng cao nhất ở mức 98.8 triệu đồng/m2 tại các tuyến đường như Đường 2/9, đường Lê Duẩn, đường Hùng Vương, đường Bạch Đằng, đường Võ Nguyên Giáp…, giá đất ở thấp nhất chỉ 250.000 – 270.000 đồng/m2…

Cụ thể xem file đính kèm bên dưới


Lưu ý: Giá đất chuyển nhượng trên thị trường thường chênh lệch so với mức giá đất Đà Nẵng ban hành.