Cách kiểm tra sổ đỏ, sổ hồng đã nộp thuế hay xóa thế chấp?

Những thay đổi về quyền sử dụng đất, nghĩa vụ nộp thuế, tài sản bị đem thế chấp hay đã xóa thế chấp ngân hàng đều luôn được cập nhật, ghi trên sổ đỏ, sổ hồng và trang bổ sung kèm theo.

Để kiểm tra việc đất mình mua do ai sở hữu? Chủ sở hữu đã nộp thuế hay chưa? Nhà đất có bị đem đi thế chấp ngân hàng hay không? thì người mua có thể kiểm tra trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

KIỂM TRA NGHĨA VỤ NỘP THUẾ

Để kiểm tra xem chủ sở hữu trước đây của lô đất, căn nhà có đóng đầy đủ các khoản thuế hay không, bạn có thể căn cứ vào sổ hồng hoặc sổ đỏ. Nếu sổ đỏ hoặc sổ hồng trên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì ngay tại mục IV thuộc sổ hồng hoặc mục VI thuộc sổ đỏ có mục “Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận” sẽ có nội dung cụ thể về việc chưa nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà, đất.

Bia So Do Chua Nop Thue

Khi chủ sở hữu đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đều sẽ có xác nhận được đóng dấu đỏ.

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG THẾ CHẤP

Ngoài việc kiểm tra thế chấp thông qua các mục trên, nếu tại trang 4 của sổ đỏ hoặc sổ hồng có ghi dòng chữ “Kèm theo giấy chứng nhận có trang bổ sung: 01”, trang này thể hiện các biến động và cập nhật về nhà, đất có bị thế chấp hoặc xóa thế chấp. Do đó khi mua đất, mua nhà, cần yêu cầu chủ nhà xuất trình sổ đỏ hoặc sổ hồng kèm theo trang bổ sung để xem nội dung là gì.

Da Xoa The Chap
Trang bổ sung đi kèm thể hiện nhà, đất bị đem thế chấp hoặc đã xóa thế chấp.

Trường hợp nghi ngờ sổ đỏ hay sổ hồng là giả, có thể đem sổ này đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương nơi sổ được cấp để kiểm tra các vấn đề về pháp lý trước khi tiến hành giao dịch.