Chính phủ “thúc” tiến độ Dự án Cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng

Nhu cầu đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu mở rộng hệ thống cảng Đà Nẵng là rất cần thiết, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của TP Đà Nẵng và cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (Dự án) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 913/VPCP-CN ngày 25/1/2018 của Văn phòng Chính phủ.

UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Giao thông Vận tải để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Trên cơ sở kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, Bộ Giao thông Vận tải rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Giao thông Vận tải để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án
Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Giao thông Vận tải để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án

Đà Nẵng hiện đóng vai trò là đầu mối vận tải biển của các tỉnh miền Trung, hầu hết hàng hóa xuất nhập khẩu dạng container của các tỉnh miền Trung đều được đưa về cảng Đà Nẵng. Cảng Đà Nẵng hiện tại bao gồm hai khu bến chính là khu bến Tiên Sa và khu bến Sơn Trà (Thọ Quang).

Theo số liệu thống kê, khối lượng hàng qua cảng năm 2016 là 5,7 triệu tấn và dự báo sẽ tăng lên khoảng 10 triệu tấn vào năm 2020 và khoảng 30 triệu tấn vào năm 2030. Lượng hàng này sẽ vượt qua năng lực của khu bến Tiên Sa, Sơn Trà (Thọ Quang) sau năm 2020 và đặc biệt là vượt qua khả năng đáp ứng của tuyến đường giao thông kết nối cảng đi qua nội đô TP Đà Nẵng, gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, môi trường và tác động tiêu cực đến nhiệm vụ phát triển du lịch của thành phố.

Do vậy, văn bản chỉ đạo của Chính phủ khẳng định nhu cầu đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu để mở rộng hệ thống cảng Đà Nẵng là rất cần thiết, phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của TP Đà Nẵng và cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Kiều Vũ

Theo Enternews