Đà Nẵng ban hành giá đất ở tái định cư một số dự án

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành quyết định quy định giá đất ở tái định cư tại một số dự án ở huyện Hoà Vang và Thanh Khê.

Cụ thể, quy định giá đất ở tái định cư đường 5,5m, mặt cắt (3-5,5-3)m dự án Khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng theo mặt bằng Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27.3.2021 của UBND thành phố Đà Nẵng là 3.520.000 đồng/m2 (giá này chưa bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất).

Trường hợp trên cùng một trục đường phố được chia thành các đoạn có mức giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m giáp ranh của đường phố, đoạn đường phố có giá đất thấp hơn được tính bình quân theo giá đất của hai đoạn giáp ranh đó.

Da Nang Ban Hanh Gia Dat O Tai Dinh Cu Mot So Du An
Đà Nẵng ban hành giá đất ở tái định cư một số dự án.

Trường hợp các đường phố giao nhau có giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m thuộc các đường phố có giá đất thấp hơn được nhân thêm hệ số 1,1 nhưng không vượt quá giá đất của đường phố có giá cao nhất tại nơi các đường phố giao nhau.

Đà Nẵng cũng quy định giá đất ở tái định cư đường 7,5m, dự án Khu tái định cư 155 Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê. Theo đó, giá đất tại khu vực này là 1.570.000 đồng/m2. Đối với các trường hợp hộ phụ thì nhân thêm hệ số hộ phụ theo quy định.

Về hệ số phân vệt theo chiều sâu lô đất, đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu 25m tính theo giá đất trên. Đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu trên 25m tính bằng 0,7 giá đất quy định như trên.

Giá đất giáp ranh giữa các đường phố, đoạn đường phố. Trường hợp trên cùng một trục đường phố được chia thành các đoạn có mức giá đất khác nhau thì giá của các thửa đất nằm trong phạm vi 50m giáp ranh của đường phố, đoạn đường phố có giá đất thấp hơn được tính bình quân giá đất của hai đoạn giáp ranh đó.

Về hệ số đối với lô đất đặc biệt, ngoài hệ số giá đất giáp ranh quy định nêu trên, nếu thửa đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,1; tại góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,2; nếu có 3 mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,3.

Trường hợp thửa đất có nhiều mặt tiền hướng ra nhiều đường phố nhưng không xác định được mặt tiền chính theo hướng đường phố nào thì lấy theo đường phố có giá đất cao nhất, đồng thời được nhân với hệ số góc đường phố tương ứng nêu trên.

Đối với lô đất 2 mặt tiền, ngoài hệ số đối với thửa đất đặc biệt quy định nêu trên, áp dụng hệ số cộng thêm nếu thuộc trường hợp quy định tại Công văn số 3024/UBND-STNMT.

(Theo Báo Lao Động)