Đà Nẵng chấn chỉnh việc đăng tải thông tin mở bán bất động sản chưa đủ điều kiện

Chủ đầu tư dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản chỉ được đưa bất động sản (có sẵn, hình thành trong tương lai) vào kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định; phải công khai trung thực thông tin về bất động sản…

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, một số website, mạng xã hội đăng tải thông tin mở bán bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vì vậy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 6127/UBND-ĐTĐT ngày 10/11/2022, Sở Xây dựng đã có văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động đăng tải thông tin mở bán bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Da Nang Chan Chinh Viec Dang Taithong Tin Mo Ban Bat Dong San Chuadu Dieu Kien

Theo đó, Sở đề nghị chủ đầu tư dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản chỉ được đưa bất động sản (có sẵn, hình thành trong tương lai) vào kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, phải công khai trung thực thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh; rà soát, chấn chỉnh hoạt động đăng tải thông tin mở bán bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định; thực hiện chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình thực hiện dự án và hoạt động kinh doanh, giao dịch bất động.

Đối với UBND các quận, huyện cần tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản, quản lý, sử dụng, kê khai thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Đồng thời khuyến cáo tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch bất động sản phải tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật liên quan, tình trạng pháp lý dự án bất động sản, chỉ thực hiện giao dịch đối với bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã có, tại Thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, trên Trang thông tin điện tử Sở tại địa chỉ: http://www.sxd.danang.gov.vn.

Bên cạnh đó cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) trong hoạt động đăng tải thông tin, quảng cáo, rao vặt liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định.