Đà Nẵng cho phép mở bán 82 căn nhà tại Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo 82 căn nhà ở liền kề hình thành trong tương lai tại dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn đủ điều kiện được bán theo quy định.

Văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; không kiểm tra điều kiện, yêu cầu đối với bên mua bất động sản. Chủ đầu tư dự án là Cty CP Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh bất động sản, việc lựa chọn bên mua và nghĩa vụ về thuế, phí liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thông tin và hồ sơ gửi kèm văn bản đề nghị thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán tại dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn. Trước khi mở bán, chủ đầu tư phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính đối với khách hàng trong trường hợp không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết. Ngoài ra, Cty CP Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm phải triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường, PCCC và các quy định pháp luật có liên quan khác. Cùng với đó là thực hiện việc huy động vốn, kinh doanh bất động sản theo đúng quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản; chịu hoàn toàn trách nhiệm trường hợp để xảy ra sai phạm; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định. Chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công trình nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở trong dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng. Khi kết thúc đầu tư xây dựng, phải thực hiện các yêu cầu theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án theo quy định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29-6-2022 của Chính phủ đảm bảo nội dung, thời gian gửi về Sở Xây dựng để cập nhật, tổng hợp, theo dõi và quản lý theo thẩm quyền.

(Theo Báo CADN)