Đà Nẵng có 711 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn hơn 148.000 tỷ đồng

Dù bị tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng kinh tế – xã hội của TP. Đà Nẵng có dấu hiệu phục hồi tốt.

Cục Thống kê TP. Đà Nẵng vừa công bố báo cáo kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, kinh tế – xã hội TP. Đà Nẵng trong 5 tháng đầu năm 2021 có dấu hiệu phục hồi tương đối tốt trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp.

Da Nang
Kinh tế – xã hội TP. Đà Nẵng có dấu hiệu phục hồi.

Về thu hút đầu tư, tính đến ngày 15/5, Thành phố có 711 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư gần 148.200 tỷ đồng. Trong đó, có 343 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp (KCN), khu công nghệ cao (KCNC) với tổng vốn đầu tư là 121.500 tỷ đồng và 368 dự án đầu tư trong nước trong các KCN, KCNC, tổng vốn đầu tư 26.700 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong tháng 5, Đà Nẵng đã cấp mới cho 3 dự án với tổng vốn đăng ký 1,14 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/5, Thành phố có 902 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 3.862 triệu USD.

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm 2021, Thành phố phê duyệt tiếp nhận 24 khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) với tổng giá trị cam kết lên đến 33,12 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến ngày 15/5 ước đạt 8.735 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 3.728 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương đạt 5.007 tỷ đồng.

Trong tổng thu ngân sách Nhà nước, thu nội địa đạt 6.837 tỷ đồng, bằng 92,8% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động cân đối xuất, nhập khẩu ước đạt 1.697 tỷ đồng, tăng 106,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 5 tháng, Đà Nẵng cũng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.729 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 10.081 tỷ đồng, tăng 17,2% về số doanh nghiệp và tăng 20,5% về số vốn so với cùng kỳ 2020.

Trong đó, tính riêng từ ngày 15/4-15/5/2021 đã cấp mới cho 420 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 1.537 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng có 344 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể và có 1.472 doanh nghiệp khác tạm ngừng hoạt động.

Trong khi các lĩnh vực công nghiệp xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản đều giữ được mức tăng trưởng, thì thương mại và dịch vụ của TP. Đà Nẵng tiếp tục chịu nhiều tác động do Covid-19. Ước tính tháng 5/2021, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 880 tỷ đồng, bằng 60,9% so với tháng trước và giảm 22,9% so cùng kỳ năm 2020.

Dịch bệnh Covid-19 quay trở lại lần 4, đã tác động tiêu cực, phá vỡ kỳ vọng của TP. Đà Nẵng về một mùa hè sôi động với nhiều dịch vụ du lịch đa dạng, phong phú, hấp dẫn thu hút khách du lịch khắp cả nước.

Nếu tính tại thời điểm cuối tháng 4 năm 2021, tổng số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước tính trong tháng là 277,9 nghìn lượt, cao gấp 7 lần so với tháng cùng kỳ năm 2020 thì dự kiến tháng 5 năm 2021 chỉ đạt 65,3 nghìn lượt khách, bằng 23,5% tháng trước tháng báo cáo (tháng 4/2021) và giảm 51,2% so với cùng kỳ năm 2020.

(Theo Tin Nhanh Chứng Khoán)