Đà Nẵng dành 100 tỷ đồng cho người lao động ngành du lịch vay vốn

Người lao động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng được vay vốn trong gói hỗ trợ 100 tỷ đồng, lãi suất 0%.

Ngày 12/7, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Thành phố đã ban hành văn bản về việc cho người lao động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 vay vốn.

Theo văn bản này, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất đề xuất cho người lao động vay vốn để chuyển đổi ngành nghề (chuyển hẳn sang nghề mới) hoặc để tiếp tục khôi phục sản xuất kinh doanh phục vụ du lịch.

Để triển khai hoạt động cho vay nói trên, TP. Đà Nẵng giao Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố cân đối một phần từ nguồn vốn ngân sách thành phố đã ủy thác sang, kể cả nguồn vốn bổ sung từ kinh phí còn lại của chương trình cho vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư 100 tỷ đồng theo chủ trương của thành phố và xem xét cân đối một phần từ nguồn vốn Trung ương thu hồi nợ cho vay quay vòng để cho người lao động trong lĩnh vực du lịch vay vốn nhằm chuyển đổi ngành nghề (chuyển hẳn sang nghề mới) hoặc vay vốn để tiếp tục khôi phục sản xuất kinh doanh phục vụ du lịch theo cơ chế cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định hiện hành của Chính phủ và UBND thành phố.

Ngành du lịch TP.Đà Nẵng đã thiệt hại nặng nề trong dịch bệnh Covid-19.
Ngành du lịch TP.Đà Nẵng đã thiệt hại nặng nề trong dịch bệnh Covid-19.

Sở Du lịch Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lập danh sách các trường hợp thực sự khó khăn có nhu cầu vay vốn gửi Chi nhánh NHCSXH thành phố xem xét cho vay theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với Chi nhánh NHCSXH Thành phố hỗ trợ hướng dẫn thủ tục vay cho người lao động.

UBND TP. Đà Nẵng thống nhất không trình cấp có thẩm quyền ban hành riêng chương trình cho vay đối với người lao động trong lĩnh vực du lịch bị thất nghiệp để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của người vay, gia đình người vay, lãi suất 0% trong thời gian vay vốn 03 năm.

Đề nghị Sở Du lịch, Hiệp hội du lịch thành phố và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người lao động trong lĩnh vực du lịch bị thất nghiệp nếu có nhu cầu vay vốn để chuyển đổi ngành nghề hoặc sản xuất, kinh doanh tạm nghề khác trong thời gian chờ lĩnh vực du lịch phục hồi.

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng cũng cho biết, thành phố sẽ trích kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ gần 100 tỷ đồng cho khoảng 100.000 đối tượng trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do dịch COVID-19. Gói hỗ trợ sẽ được triển khai trong tháng 7-2021. Theo đó, có 3 nhóm đối tượng khó khăn được hỗ trợ đợt này gồm: Nhóm người có công và đối tượng xã hội, nhóm người lao động và hộ kinh doanh chợ đêm.

(Theo Báo đầu tư)