Đà Nẵng quy hoạch đô thị sân bay rộng hơn 1.300 ha

Phân khu sân bay Đà Nẵng được định hướng trở thành đô thị sân bay nhằm phát triển sân bay và một cụm logistics hiện đại mới.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Đà Nẵng (Ban QLDA) đang lấy ý kiến đồ án Quy hoạch phân khu sân bay tỷ lệ 1/2.000.

Do Thi San Bay
Vị trí quy hoạch phân khu sân bay. (Ảnh: Ban QLDA)

Theo đó, đồ án quy hoạch phân khu sân bay có tổng diện tích gần 1.327 ha, gồm 4 khu vực chính. Cụ thể, khu vực 1 là cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, khu vực 2 là khu vực cửa ngõ sân bay phía Đông, khu vực 3 là khu đô thị phía Nam và khu vực 4 là khu đô thị phía Tây Bắc.

Về tính chất, phân khu Sân bay được tập trung quanh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, giới hạn bởi đường Điện Biên Phủ phía Bắc; Trường Chinh phía Tây; Nguyễn Hữu Thọ phía Đông; Cách Mạng Tháng Tám phía Nam. Trọng tâm của phân khu này là sân bay và cụm logistics hiện đại mới. Mục tiêu là tối đa hóa tiềm năng của Sân bay như một trung tâm logistic, đồng thời tận dụng vị trí trung tâm của Sân bay để phát triển thành một trung tâm công cộng tại Đà Nẵng.

Về định hướng phát triển không gian, đô thị sân bay là một tiểu vùng đô thị, trong đó, khu trung tâm bao gồm sân bay và các cụm công trình đô thị với chức năng đa dạng, được quy hoạch để phát triển bền vững trong mối tương quan mật thiết với phát triển sân bay.

Căn cứ theo đồ án quy hoạch chung điều chỉnh TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 359/QĐ TTg ngày 15/3/2021, phân khu sân bay thuộc vùng lõi xanh.

Đây là khu vực bố trí Sân bay quốc tế Đà Nẵng và cụm logistics hiện đại mới để phát triển thành một trung tâm công cộng tại Đà Nẵng. Hiện nay, đây là khu vực có nhiều dự án đang và chuẩn bị triển khai cũng như có nhiều dự án đang cần lập quy hoạch phân khu để xác định cụ thể các chức năng sử dụng cho từng khu đất.

Do đó, theo Ban QLDA việc lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu sân bay, tỷ lệ 1/2.000 là cần thiết, phù hợp với các quy định về pháp luật, làm cơ sở lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết, xác định các dự án đầu tư xây dựng và phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại khu vực quy hoạch nói riêng và thành phố nói chung.