Đà Nẵng sắp đấu giá khu đất trị giá hơn 264 tỉ đồng

Khu đất ký hiệu A9 Võ Văn Kiệt có diện tích hơn 1.600m2 nằm trên địa bàn quận Sơn Trà sẽ được đấu giá trong quý 1/2022 dự kiến sẽ thu về hơn 264 tỉ đồng.

Khu đất A9 Võ Văn Kiệt đang được Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý; mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ; Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời gian sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền thuê đất. Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được duyệt, nguồn vốn đầu tư 100% của nhà đầu tư.

Vo Van Kiet

Hiện tại, khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật; không có tài sản gắn liên trên khu đất.

Để tham dự buổi đấu giá, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu, người tham gia phải thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng các tiêu chí khác đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Về tiến độ thực hiện dự án, khu đất được Nhà nước cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ trong dự án đầu tư ghi rõ kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này.

Trong trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.