Đà Nẵng sẽ chi hơn 2.100 tỷ xây dựng Thành phố thông minh

Thông tin được Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng vừa công bố chiều 10/04/2019 tại hội thảo “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng” về việc sẽ chi hơn 2.100 tỷ đồng để xây dựng Thành phố thông minh từ nay đến năm 2025. Theo Sở TT&TT TP Đà Nẵng, đề án xây dựng Thành phố thông minh tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Đà Nẵng sẽ chi hơn 2.100 tỷ xây dựng Thành phố thông minh

Lộ trình xây dựng Thành phố thông minh được chia thành 3 giai đoạn với các mục tiêu cụ thể.

  • Giai đoạn đến 2020: Sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh;
  • Giai đoạn 2021 đến 2025: Thông minh hóa các ứng dụng;
  • Giai đoạn 2026 đến 2030: Thông minh hóa ứng dụng cộng đồng.

Cụ thể, tổng kinh phí thực hiện:

  • Giai đoạn 1 đề án bao gồm hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh (từ nay đến năm 2020) là 941 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn triển khai BT chiếm 550 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư 46 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư phát triển là 324,2 tỷ đồng.
  • Giai đoạn 2021-2025, kinh phí thực hiện thông minh hóa các ứng dụng là 1.197 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ODA là 150 tỷ đồng, nguồn vốn PPP là 700 tỷ đồng (thực hiện Dự án Khu liên hợp chất thải rắn), nguồn vốn sự nghiệp CNTT là 5 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư 42 tỷ đồng.
  • Giai đoạn 2026-2030 thực hiện thông minh hóa các ứng dụng CNTT dựa trên sơ sở đánh giá kết quả triển khai đến năm 2025.

Từ tháng 01/2018, UBND thành phố đã ban hành kiến trúc tổng thể Thành phố thông minh, trong đó xác định 6 trụ cột: Quản trị thông minh, kinh tế thông minh, công dân thông minh, môi trường thông minh, giao thông thông minh, đời sống thông minh với 16 lĩnh vực chuyên ngành trên cơ sở mô hình khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin, gồm: Quản trị, Kinh tế, môi trường, đời sống, công dân và giao thông. Trong đó, kinh tế thông minh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực du lịch với các tiểu dự án đầu tư vào hệ thống giám sát du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu, thẻ du lịch thông minh,…

Bên cạnh 3 giai đoạn chính của dự án, ông Nguyễn Quang Thanh (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng) cho biết thêm giai đoạn 2026-2030 thành phố sẽ đầu tư tiếp tục các dự án nhằm phổ biến các ứng dụng thông minh đến cộng đồng, doanh nghiệp, chính thức trở thành thành phố thông minh.

Theo ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), nếu Đà Nẵng xây dựng thành công thành phố thông minh, mỗi năm sẽ tiết kiệm 1.000 tỷ đồng các chi phí cũng như tiết kiệm 10 – 20% các nguồn lực.

(Tổng hợp)