Đà Nẵng xây dựng Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Đà Nẵng thành khu đô thị

Chiều 16/01, phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) và Chế xuất (BQL), Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh cho rằng, mặc dù thu hút đầu tư vào các KCN đạt được một số kết quả khả quan nhưng mô hình phát triển chưa đạt hiệu quả cao.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh yêu cầu năm 2018 BQL Các KCN & CX tập trung thực hiện công tác xúc tiến đầu tư theo chủ đề năm 2018 của thành phố “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; tiếp tục rà soát lại quỹ đất của các dự án tại các KCN nếu không sử dụng hiệu quả, không đúng mục đích hoặc không triển khai khuyến khích chuyển đổi hoặc thu hồi giao cho nhà đầu tư khác; Khuyến khích DN chuyển đổi công nghệ theo hướng hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất theo chiều sâu; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành lập Đề án di dời KCN Đà Nẵng để thành lập khu đô thị trong tương lai; triển khai thủ tục đầu tư, thành lập, mở rộng các KCN mới, kêu gọi đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN; đề xuất Bộ TN & MT ủy quyền cho BQL thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại các KCN trên địa bàn thành phố; sớm xây dựng đề án chuyển đổi KCN Hòa Khánh thành KCN sinh thái theo hướng xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường và chú trọng tuyên truyền an toàn lao động, PCCC, vệ sinh, giữ gìn môi trường đảm bảo KCN xanh – sạch- đẹp…

Đà Nẵng xây dựng Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Đà Nẵng thành khu đô thị
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh trao tặng Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân.

Theo BQL, hiện nay, Đà Nẵng có 6 KCN với diện tích 1.066ha và tính đến cuối năm 2017, có 465 dự án hoạt động (trong đó, có 347 dự án trong nước và 118 dự án đầu tư nước ngoài – FDI) thu hút 74.300 lao động làm việc. Riêng năm 2017 tổng vốn đầu tư vào các KCN trên địa bàn thành phố (đầu tư mới và tăng vốn) gần 1.596 tỷ đồng, trong đó DN FDI đầu tư 28 triệu USD và 9 dự án FDI hoạt động sản xuất ổn định, tiếp tục tăng vốn. Cũng theo BQL từ nay đến năm 2020, thành phố phát triển thêm 3 KCN mới, cụ thể KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 (125ha); KCN Hòa Nhơn (405ha), KCN Hòa Binh (400ha). Đồng thời, xây dựng Đề án triển khai di dời và chuyển đổi KCN Đà Nẵng thành khu đô thị.

Theo ông Phạm Việt Hùng, Trưởng BQL Các KCN & CX, đa số các dự án đầu tư tại các KCN đều có quy mô nhỏ và vừa, hoạt động hiệu quả và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích đóng góp xuất sắc trong quy hoạch xây dựng và phát triển các KCN từ khi thành lập đến nay.

XUÂN ĐƯƠNG (CADN)