Hướng dẫn cách tính lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất

Trong quá trình mua bán nhà đất, bất cứ loại hình mua bán nhà đất nào cũng phải nộp lệ phí trước bạ ngoài một số trường hợp đặc biệt. Hãy cùng Top Realty tìm hiểu về lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất trong bài viết dưới đây.

Lệ phí trước bạ là gì?

Lệ phí trước bạ là một khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng.

Điều này cũng có nghĩa là khi bạn muốn đi đăng kí quyền sở hữu tài sản của mình thì thường sẽ phải nộp thêm một khoản phí gọi là phí trước bạ cho cơ quan có thẩm quyền mà bạn tới đăng kí.

Huong Dan Cach Tinh Le Phi Truoc Ba Khi Mua Ban Nha Dat
Lệ phí trước bạ là một khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng.

Có trường hợp nào được miễn lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất không?

Theo quy định của pháp luật thì có 03 trường hợp trong lĩnh vực bất động sản được miễn lệ phí trước bạ, cụ thể:

 • Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn.
 • Nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của các cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất vào mục đích xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập. Trường hợp các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp sử dụng nhà, đất vào mục đích nêu trên, hoặc các cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất nhưng thực tế không sử dụng nhà, đất đó vào mục đích hoạt động được ưu đãi thì phải nộp lệ phí trước bạ hoặc bị truy thu lệ phí trước bạ theo quy định.
 • Nhà, đất thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, ytế, văn hoá, thể thao, môi trường.

Như vậy ngoài 3 trường hợp trên thì bất cứ hình thức mua bán nhà đất nào cũng cần nộp lệ phí trước bạ.

Cách tính lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất

Có 02 trường hợp chuyển nhượng nhà được áp dụng cách tính lệ phí trước bạ khác nhau, cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Khi tiến hành chuyển nhượng, mua bán nhà đất mà tiền trong hợp đồng cao hơn giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh quy định.
Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP, trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển nhượng cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển nhượng.

Lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng nhà, đất trong trường hợp này được xác định như sau:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x Giá chuyển nhượng

Trường hợp 2: Giá chuyển nhượng, mua bán nhà đất thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh quy định hoặc khi tặng cho, thừa kế nhà đất hoặc khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Tuy nhà và đất đều có mức thu là 0.5% nhưng giá tính lệ phí trước bạ của nhà và đất trong trường hợp này là khác nhau, cụ thể:

* Mức nộp lệ phí với đất:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x Diện tích x Giá 01 m2 tại Bảng giá đất

Lưu ý: Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = Giá đất tại Bảng giá đất/70 năm x Thời hạn thuê đất

* Mức nộp lệ phí đối với nhà ở:

Theo điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà được xác định như sau:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Diện tích x Giá 01m2 x Tỷ lệ % chất lượng còn lại)

Trong đó: Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Riêng:

 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của UBND cấp tỉnh.
 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

– Giá 01 m2 nhà là giá thực tế xây dựng “mới” 01 m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh ban hành.

– Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

Quy trình thủ tục khai, nộp lệ phí trước bạ

Sau khi đã nắm được về cách tính lệ phí trước bạ cụ thể cho từng trường hợp, hãy cùng theo dõi để biết thêm về quy trình và thủ tục khai lệ phí trước bạ.

Hồ sơ nộp lệ phí cần những giấy tờ gì?

 • Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao hợp đồng chuyển nhượng.

Như vậy trong quá trình đi làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ bạn cần mang đủ 4 loại giấy tờ trên, để quá trình làm thủ tục diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Quy trình nộp lệ phí trước bạ

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (nộp tại nơi có đất), cụ thể:

Với hộ gia đình, cá nhân:

 • Nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), nơi đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa.
 • Nộp tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

Với tổ chức: Nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, nơi đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa.

Thời hạn nộp lệ phí trước bạ

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Trên đây là tổng hợp những điều bạn cần biết lệ phí trước bạ với đầy đủ khái niệm, cách tính và quy trình nộp lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất. Top Realty mong rằng bạn đã có được những thông tin cần thiết cho quá trình này, để qua trình làm thủ tục diễn ra nhanh chóng hơn.

Chúc bạn thành công!