Lộ giới là gì? Các quy định cơ bản về lộ giới xây dựng

Với những nhà kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản thì cụm từ “lộ giới” khá quen thuộc. Khái niệm về lộ giới được định nghĩa khá rõ ràng trong Luật xây dựng. Hãy cùng Top Realty đi tìm hiểu về khái niệm lộ giới và những quy định cơ bản về lộ giới cơ bản.

Lộ giới là gì?

Ngoài định nghĩa về lộ giới, ta còn cần nắm được về cách xác định lộ giới để có thể nắm được những kiến thức cơ bản trong bất động sản để không mắc phải những sai lầm trong xây dựng.

Định nghĩa lộ giới

Lộ giới là cụm từ dùng để chỉ điểm cuối của chiều rộng con đường tính từ tim đường sang 2 bên. Lộ giới còn được gọi là “chỉ giới đường đỏ”là cum từ mà các cơ quan quản lý nhà nước dùng để chỉ ranh giới quy hoạch mở đường hoặc mở hẻm.

Lộ giới là cụm từ dùng để chỉ điểm cuối của chiều rộng con đường tính từ tim đường sang 2 bên.
Lộ giới là cụm từ dùng để chỉ điểm cuối của chiều rộng con đường tính từ tim đường sang 2 bên.

Theo điều 3 Luật xây dựng, chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

Cách xác định lộ giới (chỉ giới đường đỏ)

Chỉ giới đường đỏ có thể trùng với chỉ giới xây dựng, nếu công trình được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ (ranh giới lô đất); hoặc lùi vào so với đường đỏ nếu công trình phải xây lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (do yêu cầu của quy hoạch).

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên đất đó. Chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ, nếu công trình được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ (ranh giới lô đất). Hoặc lùi vào so với đường đỏ nếu công trình phải xây lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (do yêu cầu của quy hoạch).

Chỉ giới đường đỏ có thể trùng với chỉ giới xây dựng.
Chỉ giới đường đỏ có thể trùng với chỉ giới xây dựng.

Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Khoảng lùi của công trình so với chỉ giới xây dựng của công trình hay lộ giới phụ thuộc vào việc tổ chức qui hoạch không gian kiến trúc.

Cơ quan chức năng thường cắm các cọc lộ giới 2 bên dường để cảnh báo người dân không xây dựng các công trình kiên cố trong phạm vi mốc lộ giới. Các mốc lộ giới thường được cắm tại các khu vực:

 • Ở nơi tập trung dân, thị trấn, huyện, xã: cứ 100m cắm 1 cột mốc giới lộ.
 • Đường qua khu vực ruộng, đồi thấp, ngoài khu đông dân cư, tùy theo địa hình cụ thể mà cự ly các cột thay đổi từ 500 mét đến 1000 mét.
 • Ở nơi có địa hình hiểm chở chỉ cắm ở một số điểm sao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý được hành lang an toàn đường bộ.

Nhờ hệ thống lộ giới đã tạo nên một hành lang cảnh báo người dân không được xây dựng các công trình kiên cố nằm trong phạm vị các mốc giới chỉ. Nhờ điều này sẽ giúp cho việc mua, bán hay cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất trở nên rõ ràng và minh bạch hơn, tránh được những tranh chấp, kiện tụng.

Lo Gioi 5m

Các quy định cơ bản về lộ giới xây dựng bạn cần biết

Đối với các quy định về lộ giới thì quan trong nhất chính là yếu tố nên xây nhà cách lộ giới bao nhiêu mét thì đạt tiêu chuẩn. Sau đây là mức quy định cụ thể cho tuyết đường lộ giới tùy thuộc vào độ cao của ngôi nhà.

Tuyến đường lộ giới dưới 19 mét

 • Tuyến đường lộ giới dưới 19 mét, nhưng công trình xây dựng đó cũng có độ cao dưới 19 mét thì không cần phải cách lộ giới, có nghĩa là ngôi nhà đó sẽ được xây dựng sát vỉa hè.
 • Cùng tuyến lộ giới này nhưng công trình xây dựng có độ cao từ 19-22 mét, thì phải cách lộ giới 3 mét.
 • Công trình có xây dựng có độ cao từ 22-25 mét thì khi xây dựng buộc phải lùi vào 4 mét so với mốc lộ giới.
 • Công trình có độ cao từ 28 mét trở lên thì phải lùi vào 6 mét.
 • Công trình càng cao thì càng phải lùi vào sâu hơn so với mốc lộ giới.

Tuyến đường lộ giới từ 19 đến 22 mét

 • Tuyến đường lộ giới từ 19 đến 22 mét thì những công trình xây dựng cao dưới 22 mét không cần phải cách lộ giới. Nghĩa là ngôi nhà đó được phép xây dựng sát mốc lộ giới.
 • Công trình xây dựng nào cao từ 22-25 mét sẽ cách mốc lộ giới 3 mét.
 • Công trình xây dựng nào cao từ 28 mét thì phải cách mốc lộ giới 6 mét.

Tuyến đường lộ giới từ 22 mét trở lên

 • Công trình xây dựng nào thấp hơn 25 mét thì không cần phải cách mốc lộ giới. Nhưng đối với những công trình xây dựng từ 28 mét trở lên buộc phải cách mốc lộ giới 6 mét.
 • Xây nhà cách lộ giới bao nhiêu còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, về độ cao của công trình xây dựng, độ rộng của tuyến đường lộ giới…
 • Nhà xây càng cao thì công trình phải lùi vào càng sâu và diện tích đất xây dựng càng bị thu hẹp lại.
 • Trong hoạt động xây dựng, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về lộ giới hay chỉ giới đường đỏ.

Trên đây là khái niệm lộ giới và những quy định cơ bản về lộ giới xây dựng giúp bạn nắm vững hơn về các định nghĩa về lộ giới, tránh được những sự mất mát và thiệt thòi khi mua, bán nhà đất nằm gần lộ giới.