Nhiều dự án bất động sản ở Quảng Nam chậm tiến độ

Theo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam, tổng số dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh đang còn hiệu lực là 158 dự án. Song có đến 77 dự án khu đô thị, nhà ở chậm tiến độ quá 12 tháng.

77 dự án nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, tính từ khi tái lập tỉnh đến nay (1997 đến nay), tổng số dự án đầu tư đã thu hút trên địa bàn tỉnh là 1.291 dự án. Trong đó, có 1.126 dự án sản xuất, kinh doanh và 165 dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị. Tỉnh đã thu hồi 57 dự án, trong đó, 50 dự án sản xuất, kinh doanh; 7 dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô. Ngoài ra, còn có 119 dự án thuộc dự án sản xuất, kinh doanh hết thời hạn hoạt động.

Đến nay, tổng dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang còn hiệu lực là 158 dự án. Trong đó, dự án trong Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc 74 dự án, song chỉ mới hoàn thành 10 dự án và 2 dự án cơ bản hoàn thành.

Hiện có 56 dự án đang triển khai thực hiện. Trong đó, dự án không chậm tiến độ hoặc chậm không quá 12 tháng có 14 dự án; có đến 39 dự án đô thị, nhà ở chậm tiến độ quá 12 tháng; 3 dự án chưa có thông tin về tiến độ thực hiện.

Ngoài ra, dự án dừng thực hiện, chuyển về cho UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục đầu tư có 4 dự án (khu dân cư thu nhập thấp); tỉnh đang thực hiện quy trình chấm dứt hoạt động 2 dự án.

Đối với dự án khu đô thị, nhà ở ngoài Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có 84 dự án. Đến nay, đã hoàn thành 25 dự án, 3 dự án cơ bản hoàn thành. Đang triển khai thực hiện 56 dự án, trong đó: dự án không chậm tiến độ là 17 dự án; có đến 38 dự án chậm tiến độ quá 12 tháng; 1 dự án chưa có thông tin về tiến độ thực hiện.

Bat Dong San Quangnam
Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, tổng số dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh đang còn hiệu lực là 158 dự án.

Theo ông Nguyễn Tấn Văn, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân chậm tiến độ là do đa số các dự án nhà ở điều chỉnh gia hạn trên 12 tháng, có nhiều dự án điều chỉnh nhiều lần, có dự án đã triển khai 3-5 năm nhưng chỉ mới hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng vẫn chưa được duyệt để chi trả đền bù, thu hồi đất, giao đất triển khai thi công.

Cạnh đó, một số dự án nhà ở điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng nhiều lần dẫn đến dự án phải điều chỉnh tiến độ và kéo dài thời gian thực hiện. Có những dự án quy mô rất nhỏ (từ 1,7ha – 5ha) nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giao đất để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, chủ đầu tư một số dự án nhà ở huy động vốn khi chưa đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, dẫn đến hậu quả mất khả năng tài chính, triển khai chậm dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại làm mất an ninh trật tự.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, để đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Sở đề xuất hạn chế việc cho phép nhà đầu tư điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

Đặc biệt, chú trọng tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, trường hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, không thể thực hiện được thì đề nghị địa phương rà soát đề xuất điều chỉnh dự án (giảm diện tích, quy mô đầu tư), không điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhiều lần làm kéo dài thời gian thực hiện.

Ngoài ra, đối với nhóm dự án kéo dài nhiều năm, chỉ mới thực hiện thủ tục đầu tư, chưa triển khai, chưa giao đất thì dừng thực hiện; để quản lý chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, cần phải xác định giá đất của các dự án nhà ở sát với giá thị trường bất động sản nhằm quản lý và tránh thất thu thuế.

Nhiều dự án được điều chỉnh tiến độ

Thời gian qua, hàng loạt dự án đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thi công bị chậm trễ, kéo dài nhiều năm, nhiều dự án được chính quyền Quảng Nam cho gia hạn nhiều lần với nguyên nhân do vướng mặt bằng. Từ đầu năm 2022 đến nay, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã gia hạn tiến độ cho hàng loạt dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đầu tháng 9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố chợ Điện Nam Bắc đến hết tháng 12/2022. Dự án này triển khai tại thị xã Điện Bàn và do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Đồng thời, ông Thanh cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Khu đô thị Yến Hà My tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc của Công ty TNHH Yến Hà My đến hết tháng 12/2023; dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 tại xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành đến hết tháng 6/2023.

Trước đó, vào tháng 8/2022, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Khu đô thị Phúc Viên đến hết tháng 5/2024 và điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Khu đô thị Hưng Thịnh đến hết tháng 12/2023.

Trước đó nữa, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã điều chỉnh gia hạn tiến độ cho các dự án Khu đô thị An Bình Riverside, Khu đô thị phức hợp Hà My, Khu đô thị ven sông Dương Hội, Khu dân cư Ngọc Vinh, Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng – Lai Nghi (giai đoạn 1), Khu đô thị Ngọc Dương Riverside mở rộng, Khu đô thị Smart City Quảng Nam, Khu đô thị Bình Ninh – Quảng Lăng, Khu đô thị Thanh Hà (giai đoạn 2, 3, 4)…