Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Yến Hà My Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Dự án Khu đô thị Yến Hà My tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 672/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu đô thị Yến Hà My (thuộc đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc) tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Được biết, diện tích quy hoạch của dự án này khoảng 4,6ha, với quy mô dân số khoảng từ 370 người đến 600 người, do Công ty TNHH Yến Hà My làm chủ đầu tư. Trong đó, đất ở khoảng 38,1m2/người, đất hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 29,8m2/người. Khu đô thị Yến Hà My sẽ có tổng 137 lô đất ở, trong đó đất ở biệt thự 46 lô, đất ở liền kề 91 lô.

Phạm vi ranh giới, diện tích lập quy hoạch thuộc đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Phía Bắc giáp dự án Khu đô thị phức hợp Hà My, phía Nam giáp dự án Khu đô thị Anvie Hà My, phía Tây giáp đất quy hoạch, phía Đông giáp sông Cổ Cò.

Khu Do Thi Yen Ha My Qn
Khu đô thị Yến Hà My có địa thế đắc địa, phía Bắc giáp dự án Khu đô thị phức hợp Hà My, phía Nam giáp dự án Khu đô thị Anvie Hà My, phía Tây giáp đất quy hoạch và phía Đông giáp sông Cổ Cò.

Theo quy hoạch, không gian kiến trúc khu dân cư Khu đô thị Yến Hà My dựa vào các trục đường chính của đô thị trong khu quy hoạch, làm cơ sở cho việc phân khu chức năng và bố cục không gian kiến trúc đô thị.

Đặc biệt, khu dân cư được tổ chức theo các dạng ô cờ, nhà ở tổ chức theo loại hình nhà ở liền kề và ở biệt thự. Đồng thời, các công trình thương mại, dịch vụ trong dự án sẽ là điểm nhấn cho không gian kiến trúc của khu dân cư.

UBND tỉnh Quảng Nam ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng thống nhất bằng văn bản điều chỉnh cục bộ các nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật của dự án, các chỉ tiêu quản lý xây dựng đảm bảo không vượt quá quy định theo Quy định quản lý Quy hoạch phân khu 1/2.000 các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND.

Đồng thời, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với chủ đầu tư là Công ty TNHH Yến Hà My triển khai mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa theo hệ VN2000 để thực hiện quản lý đất đai, xây dựng; công bố quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết, theo dõi và thực hiện theo đúng quy định; chịu trách nhiệm tiếp thu và giải quyết các kiến nghị (nếu có) phát sinh trong quá trình công bố quy hoạch điều chỉnh.

(Theo Báo Môi trường và Đô thị Việt Nam)