Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư khách sạn Casamia Hội An tại Hội An

Dự án khách sạn có quy mô 10.275,3 m2 bao gồm các hạng mục: khu khách sạn cao 5 tầng và 1 tầng hầm; khu nhà hàng, spa cao 3 tầng; hồ bơi; cây xanh; giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật…

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư Dự án khách sạn Casamia Hội An tại xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Du An Khach San Casamia Hoi An
Khu biệt thự Sinh thái casamia của Đạt Phương tại Hội An.

Dự án khách sạn Casamia Hội An có quy mô 10.275,3 m2 bao gồm các hạng mục: khu khách sạn cao 5 tầng và 1 tầng hầm; khu nhà hàng, spa cao 3 tầng; hồ bơi; cây xanh; giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật, với tổng vốn đầu tư lên tới 546,257 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư: 109,251 tỷ đồng và vốn huy động: 437,006 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động dự án tính đến ngày 06/02/2068. Theo kế hoạch, từ tháng 01 đến tháng 6/2022 sẽ thực hiện các thủ tục đầu tư, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng. Từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2024 triển khai xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị, đưa dự án vào hoạt động.

Dự án khách sạn Casamia Hội An đã định hướng đầu tư xây dựng khu khách sạn, khu nhà hàng để kinh doanh các dịch vụ: lưu trú, ăn uống, spa, hội thảo và vui chơi giải trí của khách du lịch.

Khi triển khai dự án, công ty Đạt Phương có trách nhiệm thực hiện đúng Quyết định mà UBND tỉnh đã ký. Ngoài ra cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án;

Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư dự án; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, năm về tình hình thực hiện dự án và chế độ báo cáo thuế theo quy định.

Trường hợp Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An không thực hiện đúng các quy định nêu trên, Sở KH&ĐT cùng các Sở, ban, ngành, UBND thành phố Hội An sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh giải quyết đúng quy định của pháp luật hiện hành.