Quảng Nam đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh

UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc với BQL các dự án để thống nhất, ký cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng.

Ngày 16/6, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 3605/UBND-KTTH về triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh tại Thông báo số 05-TB/BCĐ ngày 01/6/2021.

Quang Nam Day Manh Cong Tac Boi Thuong Giai Phong Mat Bang
Các dự án trọng điểm của Quảng Nam, như: dự án đường vành đai phía bắc tỉnh, dự án nạo vét sông Cổ Cò, mở rộng cầu Nghĩa Tự…

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư các dự án thuộc danh mục trọng điểm của tỉnh chủ động làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình triển khai thực hiện dự án trọng điểm của tỉnh (kế hoạch, tiến độ triển khai dự án, tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc) để thống nhất về tiến độ giải phóng mặt bằng và ký cam kết theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng thời, phân công lãnh đạo, cán bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của địa phương triển khai thực hiện đúng các nội dung đã cam kết.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc với Ban Quản lý các dự án để thống nhất và ký cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng; đồng thời, xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết, bố trí nhân lực, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ đã cam kết và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện ký cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng với chủ đầu tư và trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc chức năng của Sở; những trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh xem xét, giải quyết.

Chủ đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các gương điển hình, tiêu biểu chấp hành tốt chủ trương giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, tăng cường phối hợp thông tin rộng rãi chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để người dân và doanh nghiệp được biết để thực hiện định hướng dư luận rõ ràng, đúng tình hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(Theo Pháp luật Plus)