Quảng Nam gia hạn tiến độ hai dự án tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Tỉnh Quảng Nam quyết định điều chỉnh tiến độ lần cuối đối với Khu đô thị Phúc Viên. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Hưng Thịnh được điều chỉnh đến hết tháng 12/2023.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh. Trong văn bản này, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã đồng ý điều chỉnh tiến độ cho hai dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Hưng Thịnh đến hết tháng 12/2023.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Hưng Thịnh tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (giai đoạn III), thị xã Điện Bàn thuộc nhóm dự án đang triển khai bình thường, tuy gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng khả năng giải phóng mặt bằng còn lại cao, cộng đồng dân cư ủng hộ và nhà đầu tư đảm bảo năng lực thực hiện.

Quang Nam Gia Han Tien Do Hai Du An Tai Do Thi Moi Dien Nam Dien Ngoc
Các dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc vẫn chưa hoàn thành

Tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Phúc Viên đến hết tháng 05/2024 và đây là lần điều chỉnh tiến độ dự án cuối cùng.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Phúc Viên tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc) cũng thuộc nhóm dự án đang triển khai bình thường, tuy gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhưng khả năng giải phóng mặt bằng còn lại cao, cộng đồng dân cư ủng hộ và nhà đầu tư đảm bảo năng lực thực hiện.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Phúc Viên Hà My và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Thịnh phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan để triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ được điều chỉnh và phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục xác định phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất dự án theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu tập trung rà soát, báo cáo đánh giá toàn diện các dự án tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc phân theo 3 nhóm dự án.

Với nhóm dự án đang triển khai bình thường, tuy bị vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng khả năng GPMB còn lại cao (nhóm 2), cộng đồng dân cư ủng hộ và nhà đầu tư đảm bảo năng lực thực hiện thì UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương rà soát, báo cáo sớm để UBND tỉnh xem xét, giải quyết điều chỉnh tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoàn thành sớm dự án.

Với nhóm dự án đang triển khai nhưng gặp vướng mắc GPMB kéo dài với diện tích nhỏ so với diện tích dự án, không có tính khả thi trong tiếp tục thực hiện GPMB (nhóm 1) thì UBND thị xã Điện Bàn cần kiểm tra, làm việc với nhà đầu tư để đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh hợp lý quy hoạch chi tiết, giảm quy mô dự án.

Còn nhóm dự án mới hoàn thành thủ tục đầu tư, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, GPMB để đầu tư xây dựng hoặc dự án gặp vướng mắc GPMB với diện tích lớn so với diện tích dự án và khả năng GPMB không khả thi (nhóm 3) thì cần thống kê, đánh giá năng lực của nhà đầu tư. Nếu không có khả năng thực hiện thì đề xuất thu hồi, chuyển sang mục đích công cộng, trồng cây xanh hoặc các tiện ích xã hội khác.

(Báo đầu tư)