Quảng Nam giao hơn 8ha cho nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị QNK I

Tỉnh Quảng Nam giao hơn 8ha đất cho Công ty cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam xây dựng dự án Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Ngày 27/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định giao đất để Công ty cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam thực hiện dự án Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (đợt 1).

Diện tích được giao là 83.600 m2 đất (hơn 8 ha), bao gồm: 32.257 m2 đất chuyên trồng lúa, 51.343 m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác đã được UBND thị xã Điện Bàn thu hồi theo thẩm quyền. Cơ cấu sử dụng đất được tỉnh Quảng Nam quy định cụ thể như sau: Đất giao có thu tiền sử dụng đất (đất ở tại đô thị) là 41.480 m2. Đất giao không thu tiền sử dụng đất là 42.119 m2.

Quang Nam Giao Hon 8ha Cho Nha Dau Tu Thuc Hien Du An Khu Do Thi Qnk I
Tỉnh Quảng Nam giao hơn 8ha đất cho Công ty cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam xây dựng dự án Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. (Ảnh minh hoạ)

Thời hạn giao đất, đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày ký Quyết định giao đất. Người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng đất ở phân lô được sử dụng ổn định lâu dài. Đối với đất giao không thu tiền sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất kể từ ngày ký Quyết định giao đất đến khi kết thúc dự án; đất ở tái định cư, người được nhà nước giao đất, người được bố trí tái định cư được sử dụng ổn định lâu dài.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, tiền bảo vệ và phát triển đất chuyên trồng lúa, các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao.

Ngoài ra, phải thực hiện Dự án Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, phường Điện Ngọc theo đúng hồ sơ thiết kế và quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500); thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ theo đúng quy định. Chủ đầu tư phải bàn giao toàn bộ đất ở tái định cư, đất công trình công cộng, đất cây xanh, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cho địa phương để quản lý. Chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

Đối với phần diện tích còn lại chưa giao là 113.621 m2, đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam khẩn trương phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, lập thủ tục thu hồi đất, giao đất (đợt 2) để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, đến nay, Dự án Khu đô thị QNK I chưa đủ điều kiện để mở bán.

(Theo Môi trường và Đô thị)