Quảng Nam hạn chế chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phân lô bán nền

Đó là một trong những nội dung nằm trong Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030.

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết 51/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 nhằm đầu tư phát triển, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Quang Nam Han Che Chap Thuan Chu Truong Dau Tu Cac Du An Phan Lo Ban Nen

Quảng Nam dự kiến dành khoảng 46.926 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 – 2030. Nguồn vốn này bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết này, tỉnh Quảng Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở đạt khoảng 44,7 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người là gần 29 m2/người, trong đó tại đô thị đạt hơn 32 m2/người và tại nông thôn gần 28 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

Về chất lượng nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 97,5 %, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích nhà ở gần 53 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người hơn 33 m2/người, trong đó tại đô thị đạt hơn 36 m2/người và tại nông thôn đạt hơn 32 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 99,2% giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Về định hướng phát triển nhà ở, vùng đồng bằng, ven biển (vùng phía Đông), Quảng Nam định hướng phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội để phục vụ lao động đa ngành nghề đến làm việc. Việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp Quy hoạch chung theo hướng đô thị văn minh hiện đại, có bản sắc.

Quảng Nam khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đồng thời tăng tỷ lệ nhà ở xây dựng thô trong tổng quy mô các dự án phát triển nhà ở mới hàng năm.

Đối với vùng miền núi (vùng phía Tây), Quảng Nam định hướng phát triển nhà ở tại khu vực thị trấn, trung tâm huyện đảm bảo phù hợp Quy hoạch xây dựng theo hướng đô thị gắn với thương mại – dịch vụ phát triển nhà ở theo hướng văn minh hiện đại, có bản sắc văn hóa đặc trưng, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Một trong định hướng khác đó là phát triển nhà ở khu vực nông thôn đảm bảo nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới: nền, khung, mái cứng; các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại, chăn nuôi, …) phải được bố trí đảm bảo vệ sinh; kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán, lối sống của mỗi vùng.

Quảng Nam cũng xác định phát triển nhà ở phù hợp với tổ chức dân cư theo mô hình tập trung tại trung tâm xã và gắn với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh. Đặc biệt, Quảng Nam định hướng hạn chế chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phân lô bán nền (nhỏ lẻ).

Việt Khoa
(Theo Nhịp sống kinh tế)