Quảng Nam khai tử 2 dự án tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương và dự án Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3 thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (TX. Điện Bàn).

Cụ thể, theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 26/4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương. Thu hồi, hủy bỏ quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương từ Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương sang Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Hương Doanh.

Khu Do Thi Dien Nam Dien Ngoc
Một góc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam cũng có Quyết định số 1109/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3. Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; hủy bỏ nội dung mục 4 Điều 1 Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương thực hiện sang Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, lý do chấm dứt hoạt động của 2 dự án khu đô thị hỗn hợp trên là vì nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động dự án theo điểm a khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư năm 2020. UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND TX. Điện Bàn công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết; đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Hương Doanh và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, đúng quy định. Cùng với đó là thực hiện kiểm tra, rà soát lại khu vực dự án, xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu theo hồ sơ khớp nối, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (TX. Điện Bàn) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019, theo hướng tăng quỹ đất cây xanh, công cộng và giảm đất ở khai thác thương mại; đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Hương Doanh và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương cung cấp chứng từ các chi phí hợp pháp đảm bảo quy định hiện hành để chủ trì, cùng với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý hoàn trả phù hợp.

Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Hương Doanh và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, vướng mắc, phát sinh liên quan sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án (nếu có); phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND TX. Điện Bàn để giải quyết các vướng mắc phát sinh của dự án sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư dự án.

Được biết, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương rộng 3,69ha, thuộc phạm vi P. Điện Ngọc (TX. Điện Bàn) có tổng mức đầu tư hơn 32 tỷ đồng và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) tại Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 30/6/2017. Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3 rộng 9ha, thuộc phạm vi P. Điện Dương (TX. Điện Bàn) và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) theo Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 và có tổng mức đầu tư là 80 tỷ đồng.

Gia hạn tiến độ cho 2 dự án ven sông Cổ Cò

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE (do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam làm chủ đầu tư) đến hết tháng 12/2022 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án (giãn tiến độ thêm 12 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh gia hạn tại Công văn số 3165/UBND-KTN ngày 10/6/2020; giãn tiến độ 36 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 26/6/2017).

Dat Quang Riverside
Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam làm chủ đầu tư

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng có văn bản thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Thống nhất (giai đoạn 2) do Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành làm chủ đầu tư đến hết tháng 11/2022 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án (giãn tiến độ thêm 19 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh gia hạn tại Công văn số 3167/UBND-KTN ngày 10/6/2020; giãn tiến độ 43 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 5485/UBND-KTN ngày 11/10/2017).

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành phối hợp chặt chẽ với UBND TX. Điện Bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, địa phương, đơn vị liên quan thuộc TX. Điện Bàn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ điều chỉnh nêu trên. Trường hợp sau khi được UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh tiến độ mà công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vướng mắc không triển khai thực hiện được, chủ động báo cáo đề xuất hướng xử lý.

Đề nghị các chủ đầu tư lập tiến độ chi tiết dự án (bao gồm tiến độ triển khai đầu tư dự án và kế hoạch bố trí vốn thực hiện), trình Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TX. Điện Bàn thẩm định, làm cơ sở quản lý tiến độ và triển khai thực hiện dự án; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định trong pháp luật về xây dựng, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản; thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí; phối hợp cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục xác định phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất còn lại chưa được giao đất theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các khoản giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Luật Nhà ở và khoản 5 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại dự án,…

(Theo Reatimes)