Quảng Nam khảo sát, lập quy hoạch phân khu ba dự án gần 6.000ha

Ba dự án đang được trình HĐND tỉnh Quảng Nam xem xét gồm: Khu đô thị Tam Anh Bắc; Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình; Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3.

Khu đô thị Tam Anh Bắc

Dự án thứ nhất là Khu đô thị Tam Anh Bắc với diện tích lập quy hoạch khoảng 1.157 ha, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành.

Ranh giới cụ thể như sau: Phía Đông Bắc giáp sông Tam Kỳ; phía Đông Nam giáp sông Trường Giang, Khu tái định cư Tam Anh Nam và Khu công nghiệp Tam Anh – Hàn Quốc; phía Tây Bắc giáp hành lang đường dây điện 110kV và đất quy hoạch đất nông nghiệp; phía Tây Nam giáp sông Tam Kỳ và đất quy hoạch đất nông nghiệp.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là khu dân cư đô thị thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai với các tiêu chí tương đương đô thị loại 2. Dân số dung nạp dự kiến khoảng 73.000 người.

Quang Nam Khao Sat Lap Quy Hoach Phan Khu Ba Du An Gan 6000ha

Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình

Dự án thứ hai là Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 với diện tích khoảng 2.785 ha, thuộc các xã Bình Minh, Bình Đào, Bình Hải, Bình Triều và Bình Sa, huyện Thăng Bình.

Ranh giới cụ thể như sau: Phía Đông Bắc giáp biển Đông; phía Đông Nam giáp đường Võ Chí Công; phía Tây Bắc giáp ranh giới Khu Kinh tế mở Chu Lai; phía Tây Nam giáp khu công nghệ cao và đất định hướng quy hoạch rừng phòng hộ.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là khu dân cư đô thị kết hợp với các loại hình dịch vụ và du lịch theo các tiêu chí tương đương đô thị loại 2. Dân số dung nạp dự kiến: khoảng 94.000 người.

Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3

Dự án thứ ba là Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3 với diện tích lập quy hoạch khoảng 1.828 ha, thuộc các xã Bình Sa và Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Ranh giới cụ thể như sau: Phía Đông Bắc giáp sông Trường Giang; phía Đông Nam giáp ranh giới xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ; phía Tây Bắc giáp đường Võ Chí Công; phía Tây Nam giáp đường Võ Chí Công.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là khu dân cư đô thị kết hợp với các loại hình dịch vụ và du lịch theo các tiêu chí tương đương đô thị loại 2. Dân số dung nạp dự kiến khoảng 48.000 người.

Theo đó, đây sẽ là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực; một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của vùng kinh tế trong điểm miền Trung; là khu vực phát triển đô thị, trung tâm công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, hàng không; trung tâm du lịch dịch vụ gắn với việc khai thác sân bay Chu Lai và hệ thống cảng Chu Lai – Kỳ Hà,…

Quy mô đất đai đến năm 2025 khoảng 3.000 ha đất xây dựng công nghiệp; quỹ đất xây dựng các khu chức năng đô thị, du lịch, dịch vụ khoảng 5.000 ha. Đến năm 2035, dự báo đất xây dựng công nghiệp khoảng 5.010 ha, quỹ đất xây dựng các khu chức năng đô thị, du lịch, dịch vụ khoảng 7.000 ha.

Như vậy, Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ có ba đô thị tương đương đô thị loại 2 gồm: Khu đô thị Núi Thành, Khu đô thị Tam Anh và Khu đô thị Đông Tam Kỳ. Các khu công nghiệp phát triển mới gồm Khu công nghiệp khí – năng lượng và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí diện tích 410 ha; KCN Nam Thăng Bình diện tích 65 ha; KCN công nghệ cao Thăng Bình 310 ha.

(Theo Môi trường và Đô thị)