Quảng Nam khởi động dự án Đại học Đà Nẵng

Ngày 27/8, UBND Quảng Nam công bố quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Phía đông của dự án giáp đường Trần Hưng Đạo; phía tây giáp khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp; phía nam giáp khu dân cư dọc đường Điện Ngọc – Tứ Câu và phía bắc giáp phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng là 190 ha với 39.200 sinh viên và 2.500 người dân. Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2000 đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 9/7/2020.

Tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc quy hoạch làm cơ sở pháp lý triển khai lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình, khu chức năng của Đại học Đà Nẵng; quản lý đầu tư xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, phát triển Đại học Đà Nẵng theo kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường.

Thời gian lập quy hoạch 6 tháng. Đại học Đà Nẵng là cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

Dự án Đại học Đà Nẵng nằm ở Đà Nẵng và Quảng Nam.
Dự án Đại học Đà Nẵng nằm ở Đà Nẵng và Quảng Nam.

Chủ trương xây dựng Đại học Đà Nẵng có từ năm 1997, với tham vọng là đại học lớn nhất miền Trung. Dự án cũng đã nhiều lần được điều chỉnh quy hoạch, tuy nhiên sau đó bế tắc.

Ngày 9/7/2020, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2000 với diện tích 300 ha, trong đó 110 ha ở tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và 190 ha phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đáp ứng quy mô cho 60.000 sinh viên, 3.360 giảng viên và 5.000 cư dân.

Theo quy hoạch này, Đại học Đà Nẵng sẽ tập trung 8 trường và nhiều khu hiệu bộ, ký túc xá sinh viên, thư viện, nhà ở công vụ, khu thể thao và giáo dục quốc phòng… Đến năm 2025, chính quyền tiếp Đà Nẵng tục giải phóng mặt bằng trên địa bàn Đà Nẵng, triển khai đầu tư xây dựng công trình cấp thiết như hạ tầng kỹ thuật, xây dựng trung tâm điều hành, hội trường, trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh; khối hiệu bộ, giảng đường các khu đại học. Tỉnh Quảng Nam giải phóng mặt bằng khoảng 52 ha.

Từ năm 2026 đến 2030, Quảng Nam thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 108 ha; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; xây dựng khối hiệu bộ và giảng đường cho một số trường đại học.

Thủ tướng giao cho Đại học Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan quản lý quy hoạch Đà Nẵng và Quảng Nam triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, cập nhật vào các quyết định liên quan trong các giai đoạn tiếp theo.