Quảng Nam mới có 17 dự án nhà ở lựa chọn được nhà đầu tư

Từ năm 2021 đến tháng 7/2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mới có 17 dự án nhà ở được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, với quy mô diện tích dự án khoảng 192 ha.

Thông tin về hiệu quả của việc tổ chức đấu thầu các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay các dự án đang triển khai xây dựng có khoảng 2.000 căn nhà riêng lẻ.

Theo ông Phú, thị trường bất động sản của tỉnh Quảng Nam cơ bản đảm bảo lành mạnh. Tuy nhiên, một số dự án chậm ra sản phẩm do hoàn thiện thủ tục đầu tư, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tình trạng khiếu kiện khiếu nại, chủ yếu tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Quang Nam Moi Co 17 Du An Nha O Lua Chon Duoc Nha Dau Tu
Kế hoạch phát triển nhà ở 2021 – 2022 tại tỉnh Quảng Nam đạt thấp.

Về chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, chỉ tiêu phát triển nhà ở năm 2021 – 2022 theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 được duyệt khoảng 493ha đất ở.

Tuy nhiên, do những vướng mắc trong thủ tục đầu tư như chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo đấu giá, đấu thầu kéo dài nên thời gian qua tỷ lệ đạt thấp.

Từ năm 2021 đến tháng 7/2022, mới có 17 dự án đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư với quy mô diện tích dự án khoảng 192 ha. Trong đó, đất ở khoảng 67 ha, đạt khoảng 13,6% chỉ tiêu phát triển nhà ở.

Ngoài ra, sau khi lựa chọn, nhà đầu tư các dự án mới được thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng và thi công xây lắp. Vì vậy, việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở 2021 – 2022 đạt thấp.

Liên quan đến các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, ông Nguyễn Phú cho biết, cuối năm 2017, Sở Xây dựng đã dừng công tác lựa chọn chủ đầu tư, do đã có các nghị định và thông tư hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất. Hiện nay, công tác thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án và lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

(Theo Báo đầu tư)