Quảng Nam phê duyệt 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định 1466/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021. Danh mục các dự án triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 của Quảng Nam phê duyệt có 98 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp, với tổng diện tích đất lên tới hơn 2.625ha…

100 DỰ ÁN QUY MÔ LỚN SẼ ĐƯỢC TRIỂN KHAI

Theo đó, có 100 dự án với tổng diện tích đất trên 2.625ha, được chia thành 2 loại. Trong đó, các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư chiếm tỷ trọng lớn, 2.067,13ha. Còn lại, các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, chiếm 558,10ha.

Du An Nha O Quang Nam

Đáng chú ý có nhiều dự án quy mô lớn như: Dự án phát triển nhà ở trong khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên với quy mô 237,97 ha; Dự án phát triển nhà ở trong khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Thăng Bình với diện tích 87,56 ha; Dự án phát triển nhà ở trong khu đô thị và cảnh quan hai bên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ sông Kỳ Phú đến Quảng trường biển Tam Thanh có quy mô 746,19 ha; Dự án phát triển nhà ở trong Khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ với diện tích 280 ha; Dự án khu đô thị phía Bắc tuyến đường Cây Cốc – Bình Minh, xã Bình Minh với diện tích 99 ha…

Đối với các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập, trình Sở Tài nguyên và Môi tường thẩm định, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất; tổng hợp hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của tỉnh tại công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021.

Đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, yêu cầu các địa phương lập, trình Sở Xây dựng tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án; làm cơ sở thực hiện thủ tục đất đai, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của tỉnh tại công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021.

Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 theo ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh tại nghị quyết số 29/NQHĐND ngày 19/4/2021 và quy định của pháp luật về nhà ở để tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua trước khi phê duyệt; Lập, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025; trong đó, cập nhật danh mục các dự án này vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025…

DANH MỤC KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THỰC HIỆN NĂM 2021

SttTên dự án Diện tích dự án (ha)Địa điểm
ACác dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
Tổng cộng                 558.10Đất ở bình quân khoảng 30% diện tích dự án: khoảng 167 ha
IHuyện Đại Lộc                 163.85
1Khu đô thị phía Đông thị trấn Ái Nghĩa giai đoạn 1                   32.80thị trấn Ái Nghĩa
2Khu dân cư Khu 5 thị trấn Ái Nghĩa                   42.27thị trấn Ái Nghĩa
3Khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa (Khu T12 và mở rộng)                   13.18thị trấn Ái Nghĩa
4Khu đô thị phía Tây sông Vu Gia                   12.30thị trấn Ái Nghĩa
5Khu dân cư Trung An, thị trấn Ái Nghĩa                   13.40thị trấn Ái Nghĩa
6Khu dân cư phía Tây thị trấn Ái Nghĩa                   49.90thị trấn Ái Nghĩa
IIHuyện Thăng Bình                 123.41
7Khu đô thị mới Tây đường ven biển Bình Dương                   14.10xã Bình Dương
8Khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh                   25.20xã Bình Minh
9Khu dân cư Trà Đóa 1, xã Bình Đào                   10.03xã Bình Đào
10Khu dân cư nông thôn mới – chợ xã Bình Phục                   13.90xã Bình Phục
11Khu đô thị mới Tây Bình Minh, xã Bình Minh                   29.40xã Bình Minh
12Khu đô thị mới Đông Bình Minh, xã Bình Minh                   20.19xã Bình Minh
13Khu đô thị mới Đông Bắc Hà Lam, thị trấn Hà Lam                   10.59thị trấn Hà Lam
IIIHuyện Duy Xuyên                   57.37
14Khu dân cư Nam Cửa Đại, xã Duy Nghĩa                   19.70xã Duy Nghĩa
15Khu dân cư Duy Phước giai đoạn 1, xã Duy Phước                     9.59xã Duy Phước
16Khu dân cư Duy Nghĩa, xã Duy Nghĩa                     9.80xã Duy Nghĩa
17Khu dân cư Tây Khương, thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước                     3.53thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước
18Khu dân cư phố chợ Bàn Thạch giai đoạn 1, xã  Duy Vinh                   14.75xã Duy Vinh
IVThành phố Tam Kỳ                     8.14
19Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Hòa Thuận (An Hòa 1)                     8.14phường Hòa Thuận
VThành phố Hội An                   38.30
20Khu dân cư Bàu Ốc Hạ, giai đoạn 1, xã Cẩm Hà                   11.30xã Cẩm Hà
21Khu dân cư Trảng Kèo giai đoạn 2, xã Cẩm Hà                   27.00xã Cẩm Hà
VIHuyện Quế Sơn                   35.29
22Khu dân cư Đông Cầu Hương An, thị trấn Hương An                   22.40thị trấn Hương An
23Khu dân cư Trung tâm xã Quế Xuân 1                     4.19xã Quế Xuân 1
24Khu phố chợ Mộc Bài                     8.70xã Quế Phú
VIIHuyện Phú Ninh                     6.60
25Khu phố chợ Chợ Lò, xã Tam Thái                     6.60xã Tam Thái
VIIIHuyện Nông Sơn                   16.74
26Khu phố chợ Trung Phước, xã Quế Trung                     9.85xã Quế Trung
27Khu dân cư Bắc Bàu Sen                     6.89xã Quế Trung
IXThị xã Điện Bàn                 108.40
28Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước                   13.78xã Điện Phước
29Khu dân cư thương mại ẩm thực Giáp Ba, phường Vĩnh Điện                     4.05phường Vĩnh Điện
30Khu dân cư Phong Thử 2, xã Điện Thọ                     4.39xã Điện Thọ
31Khu dân cư Hà Đông, xã Điện Hòa                     8.24xã Điện Hòa
32Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An                     5.01phường Điện An
33Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung giai đoạn 1                     5.34xã Điện Thắng Trung
34Khu dân cư Phúc Thành, xã Điện Thắng Trung                     8.50xã Điện Thắng Trung
35Khu đô thị ven sông Cổ Cò, phường Điện Dương                     7.18phường Điện Dương
36Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phương                   16.29xã Điện Phương
37Khu dân cư Bình Long, xã Điện Phước                     6.70xã Điện Phước
38Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1, phường Điện Dương                   14.00phường Điện Dương
39Khu dân cư phố chợ Điện Minh, xã Điện Minh                     5.47xã Điện Minh
40Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1, xã Điện Thắng Nam                     9.45các xã Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung
BCác dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
Tổng cộng              2,067.13Đất ở bình quân khoảng 30% diện tích dự án: khoảng 620,1 ha
IHuyện Duy Xuyên                 252.69
41Khu dân cư Khối phố Long Xuyên 2                     4.72thị trấn Nam Phước
42Khu dân cư Nam Cửa Đại 2, xã Duy Nghĩa (Khu dân cư thương mại dịch vụ chợ Nồi Rang)                   10.00xã Duy Nghĩa
43.1Phát triển nhà ở trong Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An                 237.97các xã Duy Hải, Duy Nghĩa
IIHuyện Đại Lộc                   90.17
44Khu dân cư Giáo Đông                   35.00thị trấn Ái Nghĩa
45Khu đô thị Hoà An, giai đoạn 1                     9.68thị trấn Ái Nghĩa
46Khu đô thị sinh thái ven sông Vu Gia                   28.70thị trấn Ái Nghĩa
47Khu dân cư Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa                     6.94thị trấn Ái Nghĩa
48Khu phố chợ Đại An                     9.85xã Đại An
IIIHuyện Bắc Trà My                   28.10
49Khu dân cư dọc tuyến Quốc lộ 40B                     1.50thị trấn Trà My
50Khu dân cư phía Tây thị trấn Bắc Trà My                     9.80thị trấn Trà My
51Khu dân cư Cánh Đồng Bàu                     9.90thị trấn Trà My
52Khu dân cư Bắc sông Trường                     6.90thị trấn Trà My
IVHuyện Tiên Phước                   11.50
53Khu dân cư An Trung Bình Phước                     5.80thị trấn Tiên Kỳ
54Khu dân cư bờ Tây sông Tiên                     5.70xã Tiên Cảnh
VHuyện Phú Ninh                   37.14
55Khu dân cư, thương mại Cây Xanh                   10.06xã Tam Dân
56Khu đô thị mới Tây Yên                   17.28xã Tam Đàn
57Khu dân cư Vạn Long, xã Tam Đàn                     9.80xã Tam Đàn
VIThành phố Tam Kỳ              1,050.59
58Khu dân cư và nhà ở thu nhập thấp phường Trường Xuân                     9.70phường Trường Xuân
59Phát triển nhà ở trong Khu đô thị và cảnh quan hai bên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ sông Kỳ Phú đến Quảng trường biển Tam Thanh                 746.19phường An Phú và các xã Tam Phú, Tam Thanh
60Phát triển nhà ở trong Khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ                 280.00các phường Hoà Hương, An Phú và xã Tam Phú
61Khu dân cư khối phố 5, phường Trường Xuân, giai đoạn 1                     8.40phường Trường Xuân
62Khu dân cư khối phố 5, phường Trường Xuân, giai đoạn 2                     6.30phường Trường Xuân
VIIThành phố Hội An                   60.92
63Khu đô thị dịch vụ du lịch Đồng Nà                     5.70xã Cẩm Hà
64Khu đô thị Đồng Nà Bến Trễ                     9.74xã Cẩm Hà
65Khu đô thị phường Thanh Hà                   12.50phường Thanh Hà
66Khu đô thị và dịch vụ thương mại phường Thanh Hà giai đoạn 1                   18.40phường Thanh Hà
67Khu đô thị và du lịch sinh thái Bãi Bồi, phường Thanh Hà                     9.93phường Thanh Hà
68Khu đô thị Vạn Phúc                     4.65phường Thanh Hà
VIIIThị xã Điện Bàn                 323.90
69Khu dân cư Cầu Hưng                   11.14phường Điện Nam Đông
70Khu dân cư Hà Đê                     3.96phường Điện Nam Bắc
71Khu dân cư Quảng Lăng giai đoạn 1                   34.00phường Điện Nam Trung
72Khu dân cư Lạc Thành                   14.50xã Điện Hồng
73Khu dân cư Trảng Chài                     9.40xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn
74Khu dân cư đô thị Tứ Ngân 1, giai đoạn 1                   19.00phường Điện Ngọc
75Khu dân cư đô thị Cổ An 4                     3.00phường Điện Nam Đông
76Khu dân cư mới Quang Phường                     9.80xã Điện Hoà
77Khu đô thị An Nam                     9.90các phường Điện An và Điện Nam Trung
78Khu dân cư mới Phong Lục                   18.60xã Điện Thắng Nam
79Khu dân cư đô thị Bình Ninh Quảng Lăng                   19.50phường Điện Nam Trung
80Khu dân cư thương mại dịch vụ Phong Nhị mở rộng                     9.04phường Điện An
81Khu dân cư số 1 mở rộng đô thị Điện Thắng                     9.90xã Điện Thắng Bắc
82Khu đô thị Bắc Vĩnh Điện                   15.00các phường Điện An, Điện Nam Trung
83Khu dân cư Minh Phương                   18.90các xã Điện Minh, Điện Phương
84Khu dân cư Bồng Lai                     9.48xã Điện Minh
85Khu dân cư ven sông Bàu Sáu                     9.80xã Điện Hòa
86Khu dân cư đô thị Câu Nhi                   19.80các xã Điện An, Điện Phước
87Khu dân cư đô thị Phước An                   19.70các xã Điện An, Điện Phước
88Khu đô thị Bình Ninh                     9.80Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc
89KDC phố chợ Vĩnh Điện mở rộng giai đoạn 2                     8.62phường Điện An
90Khu dân cư trung tâm Điện Hòa                     9.80xã Điện Hòa
91Khu dân cư khối phố Phong Nhị                     4.96phường Điện An
92Khu dân cư đô thị Bình Ninh                     6.50phường Điện Nam Bắc
93Khu dân cư mới La Thọ                   19.80xã Điện Hòa
IXHuyện Quế Sơn                     4.90
94Khu phố chợ Hương An mở rộng                     4.90thị trấn Hương An
XHuyện Thăng Bình                 186.56
95Khu đô thị phía Bắc tuyến đường Cây Cốc – Bình Minh, xã Bình Minh                   99.00xã Bình Minh
43.2Phát triển nhà ở trong Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An                   87.56xã Bình Dương
XIHuyện Tây Giang                     3.66
96Khu dân cư dọc đường ĐT606 tại Km14                     3.66xã Atiêng
XIIHuyện Đông Giang                     5.00
97Khu dân cư khu vực trung tâm đô thị sông Vàng                     5.00xã Ba
XIIIHuyện Nam Trà My                   12.00
98Khu dân cư thôn 4, xã Trà Tập                     9.00xã Trà Tập
99Khu dân cư kiểu mẫu dọc sông Tranh tuyến tránh Tắc Pỏ                     2.00xã Trà Mai
100Khu dân cư tập trung tại ngã ba Tắc Nầm, thôn 1, Trà Mai                     1.00xã Trà Mai