Quảng Nam sẽ xem xét thu hồi dự án chậm đưa đất vào sử dụng

Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan sẽ rà soát các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng và thu hồi đất nếu không triển khai.

Nội dung trên được UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo trong công văn số 4700/UBND-KTN, cùng với việc yêu cầu các sở, ngành, địa phương đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng.

Quang Nam Se Xem Xet Thu Hoi Du An Cham Dua Dat Vao Su Dung
Một góc đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở TN&MT và Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư các dự án và các địa phương thực hiện Kết luận thanh tra các dự án do 2 đơn vị này chủ trì thanh tra, kiểm tra; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các đơn vị không chấp hành hoặc thực hiện không đầy đủ Kết luận thanh tra; tăng cường thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại các dự án đầu tư đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, để kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai; công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ theo quy định.

Đối với Ban Quản lý các Khu kinh tế và KCN tỉnh và Sở KH&ĐT tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ đầu tư tại các dự án thuộc phạm vi quản lý.

Đặc biệt, với những dự án đầu tư không có khả năng tiếp tục thực hiện, điều chỉnh tiến độ nhiều lần mà chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo quy định, hoặc trên thực tế chưa triển khai thực hiện, thì kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư dự án theo quy định; giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các thủ tục pháp lý về đầu tư của các dự án đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và các quy định liên quan.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương có dự án đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án để kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai theo tiến độ dự án đã được chấp thuận. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các địa phương phải kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, đồng thời, tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất với các tổ chức sử dụng đất, các dự án đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai theo ủy quyền của UBND tỉnh.