Quảng Nam tìm nhà đầu tư cho hai dự án khu dân cư tại Điện Bàn

Quảng Nam đang tìm nhà đầu tư cho Khu dân cư đô thị số 3khu dân cư Phúc Thành, Thị xã Điện Bàn, với tổng diện tích hơn 13 ha.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cho biết, đã có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3 (phường Điện An) và ở Khu dân cư Phúc Thành (xã Điện Thắng Trung) tại Thị xã Điện Bàn.

Quang Nam Tim Nha Dau Tu Cho Hai Du An Khu Dan Cu Tai Dien Ban
Khu dân cư đô thị số 3 (phường Điện An) và ở khu dân cư Phúc Thành (xã Điện Thắng Trung) nằm trên địa bàn Thị xã Điện Bàn (Ảnh minh họa)

Theo đó, Khu dân cư đô thị số 3 (phường Điện An) có diện tích khoảng 5,01 ha; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) là 44,38 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khoảng 24,84 tỷ đồng. Thời hạn, tiến độ đầu tư dự án dự kiến từ năm 2022 – 2023.

Trong khi đó, dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Phúc Thành, xã Điện Thắng Trung có quy mô diện tích khoảng 8,5 ha; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) khoảng 70,643 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 35,2 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư dự kiến từ năm 2022 – 2024…

Mục tiêu của hai dự án Khu dân cư đô thị số 3 (phường Điện An) và ở Khu dân cư Phúc Thành (xã Điện Thắng Trung) nhằm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở…

Quảng Nam lựa chọn nhà đầu tư cho hai dự án trên thông qua hình thức đấu thầu. Nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án tự bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định hiện hành.