Quảng Nam tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành liên quan tổng rà soát các dự án treo chậm tiến độ, kể cả khu, cụm công nghiệp tính đến thời điểm 30/4 để phân loại đề xuất hướng xử lý dự án nếu có.

Ngày 17/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Việc rà soát lại các dự án treo, chậm tiến độ được đưa ra dựa trên chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (kể cả các khu, cụm công nghiệp) tính đến thời điểm 30/4. Qua đó, phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án (nếu có).

Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 1/7 để tổ chức họp góp ý hoàn chỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh ký trình Ban Thường vụ tỉnh ủy trước ngày 30/7.

Quang Nam Tong Ra Soat Cac Du An Treo Cham Tien Do
Quảng Nam tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ, kể cả khu, cụm công nghiệp tính đến thời điểm 30/4.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Công Thương, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu theo đề nghị của Sở KH&ĐT.

Trước đó, Sở TN&MT Quảng Nam cho biết, từ ngày 1/7/2014 – 30/12/2021, qua thanh tra, kiểm tra, tỉnh phát hiện có 62 đơn vị, tổ chức (theo thống kê chưa đầy đủ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã thực hiện thu hồi diện tích đất 13.619.684m2 do vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, có một số đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê đất không đúng đối tượng, chuyển mục đích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đã bị xử lý và buộc phải thực hiện đúng quy định.

Đến thời điểm ngày 31/12/2021, 18 đơn vị đã khắc phục sai phạm có liên quan. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam vẫn còn 11 đơn vị tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai (dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng).

Trong đó, thị xã Điện Bàn và TP Hội An có 6 trường hợp sử dụng đất chậm so với tiến độ đã cam kết. Huyện Thăng Bình có 2 trường hợp vi phạm không đưa đất vào sử dụng. Huyện Núi Thành cũng có một trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng.

Điển hình trong danh sách vi phạm là Công ty TNHH Xây dựng và Mua bán thiết bị Hùng Hậu với 21.890m2; Công ty Cổ phần Thương mại Hùng Cường tại thị xã Điện Bàn với hơn 20.882m2

Theo tìm hiểu, đa số các vi phạm nói trên đã được phát hiện và xử lý từ nhiều năm trước, tuy nhiên hiện vẫn đang vi phạm.