Quảng Nam yêu cầu khẩn trương giải quyết tranh chấp tại dự án Khu dân cư khối 5

Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện dự án Khu dân cư khối 5, sau khi người dân phản ánh chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù đã góp vốn từ lâu.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Tỉnh, ông Trần Anh Tuấn trong buổi tiếp công dân liên quan đến dự án Khu dân cư khối 5 (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) do Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An tại Điện Bàn làm chủ đầu tư.

Người dân phản ánh, năm 2017 đã ký thỏa thuận góp vốn, đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư khối 5 nhưng đến nay chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi dự án đã cơ bản đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, một số vị trí tại dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nhà ở.

Trên địa bàn Thị xã Điện Bàn đang triển khai nhiều dự án dân cư, khu đô thị.
Trên địa bàn Thị xã Điện Bàn đang triển khai nhiều dự án dân cư, khu đô thị.

Theo kết luận của ông Trần Anh Tuấn, nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người dân bằng pháp luật. Tùy theo mối quan hệ xã hội, từng lĩnh vực sẽ có quy định của pháp luật khác nhau để điều chỉnh. Đề nghị công dân căn cứ quy định của pháp luật trong việc ký kết thỏa thuận với chủ đầu tư khi góp vốn, đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án để giải quyết các vấn đề có liên quan theo quy định.

Hiện nay, một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có xảy ra tình trạng huy động, góp vốn, đặt cọc đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi dự án chưa đầy đủ pháp lý, chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chưa được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với trách nhiệm quản lý nhà nước, các cơ quan chức năng tạo điều kiện hỗ trợ người dân, giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thị xã Điện Bàn chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện dự án của chủ đầu tư, giải quyết quyền lợi của người dân; làm việc với chủ đầu tư để kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư trả lời cụ thể bằng văn bản những vấn đề có liên quan đến dự án, việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận với người dân và giải quyết các tranh chấp phát sinh theo quy định của pháp luật, không để tạo điểm nóng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Đối với Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An tại Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam yêu cầu nghiêm túc thực hiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án theo đúng giấy phép, thời gian, lộ trình, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt và theo quy định của pháp luật. Có trách nhiệm trực tiếp làm việc với người dân, tổ chức, cá nhân liên quan khi có kiến nghị, tranh chấp tại dự án, quá trình làm việc phải có cam kết, biên bản cụ thể.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và làm việc với các đơn vị liên quan để sớm hoàn thành công tác quyết toán dự án để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo và đảm bảo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 20% diện tích còn lại, giải quyết quyền lợi của công dân.

Ngoài ra, rà soát vị trí các lô đất mà người dân có kiến nghị, tranh chấp với chủ đầu tư; đối với các lô đất không nằm trong 20% diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSD đất) để chờ quyết toán hoàn thành dự án thì Công ty có trách nhiệm trả lời công dân, giải quyết tranh chấp và khẩn trương thực hiện các thủ tục giao đất, chuyển quyền sử dụng đất cho công dân theo quy định của pháp luật (không chờ quyết toán hoàn thành); đối với các lô đất nằm trong 20% diện tích chưa được cấp giấy CNQSD đất (chờ quyết toán hoàn thành), Công ty phải nhanh chóng giải quyết các vấn đề liên quan để giao đất ngay cho người dân sau khi dự án quyết toán hoàn thành, được Nhà nước cấp giấy CNQSD đất.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm làm việc với chủ đầu tư để rà soát, xác định lại vị trí các lô đất mà công dân có kiến nghị, tranh chấp. Trường hợp có các thửa đất không nằm trong 20% diện tích chưa được cấp giấy CNQSD đất để chờ quyết toán hoàn thành thì yêu cầu Công ty giải quyết các vấn đề có liên quan và thực hiện các thủ tục giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công dân theo quy định của pháp luật…

(Theo Báo đầu tư)