Quảng Ngãi định hướng phát triển Đức Phổ trở thành thành phố

Ngày 12/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có gửi Tờ trình số 776/TTr-SXD cho UBND tỉnh Quảng Ngãi về chương trình phát triển đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đã được duyệt, với tổng diện tích là 37.277 ha.

Tờ trình của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, giai đoạn 2021 – 2025 sẽ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đồng thời phấn đấu đạt một số tiêu chí của đô thị loại III theo quy định, nâng cao chất lượng đô thị.

Duc Pho

Cùng với đó, giai đoạn 2026 – 2030 lập đề án đánh giá 2 – 3 xã ngoại thị đạt tiêu chí, tiêu chuẩn của phường đô thị; lập đề án phân loại đô thị Đức Phổ đạt tiêu chí đô thị loại III.

Đặc biệt, giai đoạn 2031 – 2035, xây dựng và phát triển đô thị Đức Phổ trở thành thành phố phát triển bền vững hướng tới đô thị sinh thái, thông minh.

Đô thị Đức Phổ sẽ có 15 phân khu, trong đó có 5 phân khu đô thị dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng có quy mô lớn.

Đơn cử như, khu dịch vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Nam Phổ Vinh quy mô 509 ha; khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao biển 943 ha; khu đô thị dịch vụ, du lịch văn hóa nghỉ dưỡng Sa Huỳnh, Phổ Thạnh quy mô 1.191 ha,…

Tờ trình của Sở Xây dựng Quảng Ngãi cũng cho biết, tổng nhu cầu đầu tư xây dựng đô thị Đức Phổ theo chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021 – 2035 là 27.464 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 là 6.605 tỷ đồng,…

Bài viết đang được quan tâm: