• Bất động sản Đà Nẵng chuyển động cuối năm 2017

    Bất động sản Đà Nẵng chuyển động cuối năm 2017

    Các chuyên gia nhận định: cuối năm 2017 sẽ là thời điểm thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. https://hls.mediacdn.vn/vtv/1wspafjvpcm2t5emagq9roxedfhkdz/2017/12/13/1312-ban-tin-18h-1513169234825-937a91513174951131.mp4 Theo dự báo của.