• Những lưu ý khi mua căn nhà thứ hai

    Những lưu ý khi mua căn nhà thứ hai

    Ở nước ta, khi mua căn nhà thứ 2, thứ 3 chưa phải đóng thuế, ít nhất là trong năm nay. Trong khi ở các nước phát triển như Mỹ, Singapore,….