Trình Quốc hội Luật sửa đổi Luật Đất đai vào năm 2020

Sau khi bị rút khỏi chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 này, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sẽ chính thức được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 diễn ra vào giữa năm 2020.

Chiều 11/06/2019, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 với 92,56% tổng số đại biểu (ĐB) QH tán thành.

Theo đó, nghị quyết của QH quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án luật sau: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Trinh Quoc Hoi Luat Sua Doi Luat Dat Dai Vao Nam 2020
Đa số ĐBQH tán thành Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Cùng đó, nghị quyết của QH cũng quyết nghị điều chỉnh thời gian trình 3 dự án luật.

Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) lùi từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9;

Đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sau khi bị lùi từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 này cũng sẽ được chuyển sang chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (giữa năm 2020), trình QH thông qua vào kỳ họp thứ 10 (cuối năm 2020).

Ngoài ra, QH cũng quyết định đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 cũng được điều chỉnh như sau:

Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020), sẽ trình QH thông qua 8 luật. Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2020) sẽ trình QH thông qua 7 luật, trong đó có những luật được chờ đợi nhiều như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai…

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Định cho biết, qua rà soát, kiểm tra tiến độ chuẩn bị 2 dự án luật là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Ủy ban Thường vụ QH nhận thấy cần phải có thêm thời gian để nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật và nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ hơn một số chính sách mới phát sinh trong quá trình soạn thảo nhằm bảo đảm chất lượng, tính khả thi của dự án luật.

Về đề nghị không lùi thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết thời gian từ nay đến kỳ họp thứ 8 của QH chỉ còn khoảng 4 tháng, trong khi khối lượng công việc phải thực hiện theo quy định rất nhiều. Qua rà soát, kiểm tra tiến độ chuẩn bị 2 dự án luật này, Ủy ban Thường vụ QH nhận thấy cần phải có thêm thời gian để nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật và nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ hơn một số chính sách mới phát sinh trong quá trình soạn thảo nhằm bảo đảm chất lượng, tính khả thi của dự án luật. Vì vậy, đề nghị QH cho phép giữ tiến độ xem xét 2 dự án luật này như nội dung trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Về đề nghị sớm đưa dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) vào chương trình để QH cho ý kiến, bảo đảm đồng bộ với dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi), chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng cho biết hiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật. Ngay sau khi có tờ trình, Ủy ban Thường vụ QH sẽ khẩn trương xem xét để bổ sung vào chương trình trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 sắp tới.

(Theo NLD)